Υπάρχουν περιπτώσεις που διστάζουμε να ξεφορτωθούμε το παλιό μας αυτοκίνητο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί είμαστε δεμένοι συναισθηματικά μαζί του, είτε γιατί έχουμε αγοράσει κάποιο καινούργιο και το παλιό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη μεταπωλητική αξία.

Τι συμβαίνει όταν κρατάμε το όχημα μας χωρίς να το κινούμε

Καταρχάς, όταν κρατάμε ένα αυτοκίνητο χωρίς να το κινούμε έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά μηχανικά προβλήματα. Αυτό σημαίνει κόστος επισκευής, το οποίο μπορεί να μην μας συμφέρει, ή κόστος για την μεταφορά του, δηλαδή να πληρώσουμε κάποιο γερανό για να μας το μετακινήσει.

Επίσης, όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο στην κατοχή μας ακόμα και αν δεν το κυκλοφορούμε είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας κάθε χρόνο και ασφάλεια αυτοκινήτου. Ακόμα και στην περίπτωση που έχουμε καταθέσει τις πινακίδες, θα πρέπει να βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο και να δηλώνεται στη φορολογική μας δήλωση.

Επιπλέον, όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο σε ακινησία πολύ καιρό για να μπορέσουμε να το κυκλοφορήσουμε ξανά πρέπει να του κάνουμε service, αλλαγή ελαστικών και ό,τι άλλες επισκευές έχουν προκύψει. Αυτό όμως μπορεί να κοστίσει αρκετά οπότε να είναι ασύμφορο.

Τέλος, από περιβαλλοντικής άποψης υπάρχουν δυο πολύ σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν. Το πρώτο είναι ότι το όχημα μας αποτελεί μόλυνση για το περιβάλλον. Το δεύτερο είναι ότι όταν η ανακύκλωση δεν αποτελεί προτεραιότητα μας, η βιομηχανία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ανακυκλώσιμα υλικά για την κατασκευή νέων οχημάτων και χρησιμοποιεί πρώτες ύλες από τη γη (εξορύξεις κ.α.) με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο πλανήτης.

Τι πρέπει να κάνουμε το αυτοκίνητο μας που δεν οδηγούμε πια

Η καλύτερη λύση για το αυτοκίνητο μας που δεν οδηγούμε πια είναι να το δώσουμε σε κάποια μάντρα για ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή για ανακύκλωση. https://www.polychronou.gr/ https://toprasinosaravalaki.gr/